menu close

Trainingen

Theoretische kennis over deurcommunicatiesystemen is belangrijk. Maar nóg belangrijker is het om de theorie in de praktijk te kunnen toepassen. Want alleen dan is het mogelijk om een systeem adequaat te kunnen installeren en storingen te kunnen voorkomen of snel te kunnen verhelpen. Dat geeft voldoening én levert tijdwinst! 

Wat kunt u van de trainingen verwachten?

Onze trainingen hebben een praktische insteek. Zij worden door onze technisch productmanager gegeven in ons multifunctionele kenniscentrum in Wormerveer en zijn kosteloos! De trainingen vinden 's middags plaats van 12.45 tot 16.30 uur. 

Wat zijn vaste onderwerpen per training?

Module Plus (6-draads bus)
Aan bod komen onder andere de huidige generatie monitoren zoals de TEKNA Plus SE Color, Szena Plus SE en telefoontoestellen T-540 Uno- en Plus. Aanleg, bekabeling en storingzoeken.

Module V2Plus (2-draads unipolair) Aan bod komen onder andere de huidige generatie monitoren zoals de TEKNA V2Plus Color, Szena V2Plus en het telefoontoestel T-5822VD alsmede randapparatuur zoals de EL500V2Plus, voeding FA-V2Plus en multiplexer MC-V2Plus. Aanleg, bekabeling en storingzoeken.

Module GTwin basis (2-draads unipolair) Aan bod komen onder andere de apparatuur, verschillende soorten opbouw van het systeem, uitleg over de aansluitingen en het toekennen van coderingen aan de beldrukkers

Er zijn verschillen vaste onderwerpen, maar er is uiteraard voldoende ruimte voor vragen over producten die niet in het programma zijn opgenomen.

Dagindeling
12.45 uur : inloop inclusief lunch
13.00 uur : Introductie van ons bedrijf
13.15 uur : start training (uitleg d.m.v. presentatie)
14.45 uur : pauze
15.00 uur : vervolg training
16.30 uur : einde training

Trainingsdata

Onderwerp         Datum      Beschikbaarheid  
   
2019  
   
Plus & GTwin Basis19 september 
Plus & GTwin Basis17 oktober 
Plus & GTwin Basis14 november 
   
   
   


Wilt u zich inschrijven voor een training?