Project:

Twee appartement gebouwen met resp. 41 en 45 aanslutingen op elk een eigen entree.
Elk appartement voorzien van een twee-draads monitor Platea-V2Plus.
Camera-spreek-luister panelen CPIVG-V2PL/60 verwerkt in bellenborden van derden.

noticias!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NOTICIAS en wij houden u op de hoogte van productnieuws, aanbiedingen, vakberichten, enz.
leveringsprogramma in een notendop