Configuratie telefooninterface IT-4n

Artikelnummer: Config IT-4N
  • Configureren en programmeren van de telefooninterface IT-4N (al dan niet op locatie)

Configuratie houdt ondermeer in:

  • Op welk systeem de IT-4n wordt aangesloten
  • Aansluiting op netlijn of op centrale
  • Soort van de centrale
  • Wanneer aangesloten op een Plus installatie: het codenummer van de beldrukker (master/slave)
  • Etc.


Offerte voor dit product aanvragen